Registrering häst utan pass

Införande i stambok och register sker efter att ägaren ingett skriftlig ansökan till registrator. För hästar med oregistrerade eller okända föräldrar krävs rastypning innan rasen anses bekräftad.

Vi vill också göra alla som köper en importerad häst med utländskt pass uppmärksamma på att passet inte garanterar att hästen är rastypad. Detta innebär att hästen eventuellt måste rastypas för att kunna föra in i registret som Tinker.

I registreringsanvisningarna hittar du all information om hur du går tillväga för att få din Tinkerhäst registrerad.

Hästpass

Sedan 31/12 2005 måste alla hästar inom EU vara registrerade och försedda med godkänt hästpass. Obligatoriskt för utfärdande av pass är konturdiagram utfärdat av godkänd ID-kontrollant samt för Tinkerhäst även chipmärkning.

Fullständig lista över Sveriges alla godkända ID-kontrollanter och chipmärkare finns på Svenska Hästavelsförbundets hemsida. Skäckad eller tigrerad häst skall ID-kontrolleras av kontrollant godkänd för samtliga färger.

Tänk på att tiden för passframställning kan variera då registratorn gör passen på sin fritid. Om ansökan ej är komplett ökar administreringstiden avsevärt.

I checklistan hittar du alla handlingar som ska bifogas registreringsansökan för tinkerhäst som saknar godkänt EU-pass sedan tidigare. En mer utförlig förklaring om vad punkterna i listan innebär finner du om du klickar här.


För häst som saknar pass gör du två ansökningar – en för pass och en för registrering.

Viktigt är att du använder checklistorna nedan för att undvika extra kostnader och fördröjning.

Välj den registreringsansökan som gäller din häst

Tiden för passframställan samt ägarbyte varierar, den normala behandlingstiden är 1-2 månader. Om ansökan ej är komplett ökar administreringstiden avsevärt.

Ej kompletta handlingar återsänds efter 3 månader.
Registreringsansökan och frågor sänds till/besvaras av STS Registrator.