Registrering häst med pass

Renrasig tinker eller tinker part breed med godkänt EU-pass

Följande handlingar ska bifogas registreringsansökan för tinkerhäst som har godkänt EU-pass sedan tidigare. En mer utförlig förklaring om vad punkterna innebär finner du om du klickar här.

Viktigt är att du använder checklistorna nedan för att undvika extra kostnader och fördröjning.

Välj också den registreringsansökan som gäller din häst


Tiden för registrering samt ägarbyte varierar, den normala behandlingstiden är 1-2 månader. Om ansökan ej är komplett ökar administreringstiden avsevärt.

Ej kompletta handlingar återsänds efter 3 månader.
Registreringsansökan och frågor sänds till/besvaras av STS Registrator