Tilläggsregistrering Tinker & Tinker PB

Svenska Tinkerhästsällskapet tilläggsregistrerar Tinkerhästar och Tinker PB (Tinkerkorsning)

De hästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna längre än 90 dagar behöver tilläggsregistreras i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016 som inte redan är registrerade i Sverige och ska stanna i Sverige i mer än 90 dagar efter den 1 januari 2016. Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong är undantagna kravet på tilläggsregistrering.
Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar, om syftet är att hästen ska stanna i landet mer än 90 dagar.

Är hästen svenskfödd men har fått sitt pass från en avelsorganisation/registerförande förening i utlandet har man 30 dagar på sig att ansöka om tilläggsregistrering i Sverig.

Här hittar du information om vilka handlingar som skall skickas till oss för att ansöka om tilläggsregistrering av Tinkerhästar och Tinker PB (Tinkerkorsningar).

Ansökan skickas till:
STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja 104
314 52 Unnaryd

Vid frågor skicka ett mejl till: registrator@svenskatinker.se 

 

Ansökan Tilläggsregistrering – Tinkerhäst

För att ansöka om tilläggsregistrering av tinkerhäst skall följande handlingar sändas in:

Övrigt som kan behövas:

  • Rastypning
  • Kopia Ägarbevis
  • Kopior på registreringsbevis
  • Kopia på Härstamningskontroll
  • Åldersintyg

Notera:
1. Kontroll av chipnumret gör av en godkänd ID-Kontrollant och få inte vara äldre än 40dagar vid ansökan om registrering.
2. Tagel från hästen skall tas av en godkänd ID-Kontrollant.
3. Fotografierna skall vara på hästen uppställd, ett från höger- och ett från vänstersida. Utan utrustning och ryttare endast grimma eller träns är ok.
4. Rastypning krävs på individer som ej är stambokförda/registrerade inom STS eller dess moderstambok eller har föräldrar stambokförda inom STS eller dess
moderstambok.
5. Om rätt ägare ej är ifyllt i passet av behörig organisation krävs kopia på ägarbevis om sådant finnes eller kopia på köpekontrakt eller Alternativt ägarintyg.
6. Om registreringsbevis finns
7. Om känd härstamning saknas i passet men härstamningen är känd medsänds kopia på Härstamningskontrollen via DNA mot fader och moder
8. Om ålder ej finns i passet krävs ett Åldersintyg, detta skall vara utfärdat av en behörig kontrollant/veterinär.

 

Ansökan Tilläggsregistrering – Tinker PB (Tinkerkorsning)

För att ansöka om tilläggsregistrering av tinker PB skall följande handlingar sändas in:

Övrigt som kan behövas:

  • Kopia Ägarbevis
  • Kopior på registreringsbevis
  • Kopia på Härstamningskontroll
  • Åldersintyg

Notera:
1. Kontroll av chipnumret gör av en godkänd ID-Kontrollant och få inte vara äldre än 40dagar vid ansökan om registrering.
2. Tagel från hästen skall tas av en godkänd ID-Kontrollant.
3. Fotografierna skall vara på hästen uppställd, ett från höger- och ett från vänstersida. Utan utrustning och ryttare endast grimma eller träns är ok.
4. Om rätt ägare ej är ifyllt i passet av behörig organisation krävs kopia på ägarbevis om sådant finnes eller kopia på köpekontrakt eller Alternativt ägarintyg.
5. Om registreringsbevis finns
6. Om känd härstamning saknas i passet men härstamningen är känd medsänds kopia på Härstamningskontrollen via DNA mot fader och moder
7. Om ålder ej finns i passet krävs ett Åldersintyg, detta skall vara utfärdat av en behörig kontrollant/veterinär.

 

 

 

 

Utförlig beskrivning av de olika punkterna i checklistan hittar du här