Stuterinamn

Regler gällande stuterinamn

Innehavare av registrerat stuterinamn skall vid registreringstillfället vara medlem i Sts.
Ansökan om registrering skall insändas till Sts registrator på särskild blankett, se nedan.
Innehavaren är inte bunden till uppgiven ras.
Stuterinamn skall godkännas av Sts styrelse.
Namnansökan offentliggöres i medlemstidningen Tinkertankar samt på Sts hemsida.
Envar äger då rätt att protestera mot namnet.

Om inga protester inkommit en månad efter offentliggörandet godkänns namnet definitivt.
Godtagbart namn kan gälla gårdsnamn e dyl, inte ortsnamn, kommuner, länsnamn och liknande.
Ej heller skall namn godkännas som kan förväxlas med svenska eller utländska stuterinamn.
Namnets lämplighet avgörs av Sts styrelse.
Stuterinamn får endast användas på häst som uppfötts vid stuteriet.

Stuterinamn som prefix eller suffix skall innehålla mer än en bokstav och max 20 tecken.
Ord som väcker anstöt förbehåller sig STSs registratur rätten att neka till. Det gäller framför allt ord som är rasistiska, könsord och svordomar.
Endast bokstäver och siffror tillhörande svenska alfabetet är godkända att använda
Av övriga tecken tillåts endast apostrof (’) och bindestreck (-).

Övertagande/överlåtelse av stuterinamn kan ske endast efter särskild prövning av Sts styrelse.
Normalt tillåts detta endast inom nära familjekretsen. Skriftlig ansökan skickas till Sts styrelse och skall innehålla uppgifter om orsak, släktförhållande samt ev en skriftlig tillåtelse av innehavaren.
Övertagande/överlåtelse av stuterinamn annonseras som tidigare i Tt samt hemsida med möjlighet till en månads protesttid
För övertagande utgår halv stuteriregistreringsavgift.
Innehavare av stuteri/gårdsnamn är skyldig att anmäla flyttning eller upphörande av verksamhet till Sts.
Efter särskild ansökan från stuteriinnehavaren kan medinnehavare till stuterinamn registreras.
För medinnehavare utgår hel stuteriregistreringsavgift.
Sts kan besluta återkalla rätten till inregistrerat stuterinamn om innehavarens verksamhet ej kan anses förenlig med seriös hästuppfödning.
Namn skyddas i 30 år
Kostnad för inregistrering 1500 kr

Ansökan Prefix/Suffix

Har du frågor runt detta, kontakta registratorn.