Pass för hästar/ponny/åsna/zebra

NYTT!!

Svenska Tinkerhästsällskapet är godkända att utfärda pass och tilläggsregistrera/svensk registrera alla hästdjur med eller utan härstamning oberoende ras eller avsaknad av ras. Dessa hästar får dock inte tillträde till någon svensk stambok och inte ras i passet.

De hästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna längre än 90 dagar behöver tilläggsregistreras i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016 som inte redan är registrerade i Sverige och ska stanna i Sverige i mer än 90 dagar efter den 1 januari 2016.
Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong är undantagna kravet på tilläggsregistrering.
Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar, om syftet är att hästen ska stanna i landet mer än 90 dagar.

Är hästen svenskfödd men har fått sitt pass från en avelsorganisation/registerförande förening i utlandet har man 30 dagar på sig att ansöka om tilläggsregistrering i Sverige.

 

Ansökan om Pass skickas till:
STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja 104
314 52 Unnaryd

Vid frågor skicka ett mejl till: registrator@svenskatinker.se 

 

Ansökan Pass – Häst/Ponny/Åsna/Zebra

Baspris för Pass: 750kr + fakturavgift (25kr) + postens avgifter

För att ansöka om Pass till din Häst/ponny/Åsna/Zebra skall följande handlingar sändas in:

Övrigt som kan behövas:

  • Betäckningsrapport – Krävs ej vid okänd härstamning
  • Härstamningskontroll via DNA – Krävs ej vid okänd härstamning 
  • Kopia på faderns/moderns pass och stamtavla
  • Importhandling
  • Åldersintyg

Notera:
1. Signalementsbeskrivningen, chipmärkningsrapporten och tagel skall göras av en Godkänd ID-Kontrollant.
2. Ägarbevis krävs på föl/häst där uppfödaren inte är registrerad som ägare till modern hos STS
3. Ägarbevis, kopia på köpekontrakt eller Alternativt ägarintyg krävs på föl/häst där uppfödaren inte är registrerad som ägare på modern hos STS.
4. Fotografierna skall vara på hästen uppställd, ett från höger- och ett från vänstersida. Utan utrustning och ryttare, endast grimma eller träns är ok.
5. Giltig betäckningsrapport är godkänd som verifiering av härstamning.
6. Härstamningskontroll via DNA mot fader och moder krävs om godkänd betäckningsrapport saknas eller ej är giltig och man vill ha med härstamning.
7. Importhansdlingar krävs på importer som saknar godkänt EU-pass för att kunna få med födelseland i passet.
8. Är inte passansökan inskickad inom 1år från födseln och eller hästen ej är är identifierad vid moderns sida krävs åldersintyg. Detta skall vara utfärdat av en behörig kontrollant/veterinär.