Tillägsregistrering för alla hästar/ponny/åsna/zebra

NYTT!!

Svenska Tinkerhästsällskapet är godkända att utfärda pass och tilläggsregistrera/svensk registrera alla hästdjur med eller utan härstamning oberoende ras eller avsaknad av ras. Dessa hästar får dock inte tillträde till någon svensk stambok.

De hästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna längre än 90 dagar behöver tilläggsregistreras i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016 som inte redan är registrerade i Sverige och ska stanna i Sverige i mer än 90 dagar efter den 1 januari 2016.
Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong är undantagna kravet på tilläggsregistrering.
Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar, om syftet är att hästen ska stanna i landet mer än 90 dagar.

Är hästen svenskfödd men har fått sitt pass från en avelsorganisation/registerförande förening i utlandet har man 30 dagar på sig att ansöka om tilläggsregistrering i Sverige.

Ansökan om tilläggsregistrering/svensk registrering skickas till:
STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja 104
314 52 Unnaryd

Vid frågor skicka ett mejl till: registrator@svenskatinker.se 

Ansökan Tilläggsregistrering/Svensk registrering – Häst/ponny/Åsna/Zebra

Baspris för Tilläggsregistrering: 450kr + fakturavgift (25kr) + postens avgifter

För att ansöka om tilläggsregistrering/svensk registrering av din Häst/ponny/Åsna/Zebra skall följande handlingar sändas in:

Övrigt som kan behövas:

  • Kopia Ägarbevis
  • Kopia på Härstamningskontroll
  • Åldersintyg

Notera:
1. Kontroll av chipnumret gör av en godkänd ID-Kontrollant och få inte vara äldre än 40dagar vid ansökan om registrering.
2. Fotografierna skall vara på hästen uppställd, ett från höger- och ett från vänstersida. Utan utrustning och ryttare, endast grimma eller träns är ok.
3. Om rätt ägare ej är ifyllt i passet av behörig organisation krävs kopia på ägarbevis om sådant finnes eller kopia på köpekontrakt eller Alternativt ägarintyg.
4. Om känd härstamning saknas i passet men härstamningen är känd medsänds kopia på Härstamningskontrollen via DNA mot fader och moder
5. Finns inte födelsedatum i passet krävs ett Åldersintyg. Detta skall vara utfärdat av en behörig kontrollant/veterinär.