Ansökan Bevis & Rosett

Man kan ansöka om Bevis/Höjningsbevis till STS stambokförda Tinker hästar.

OBS Tänk på att!
– Endast registrerad ägare hos STS kan ansöka.
– Man kan endast ansöka om den individklass/individklasser & Avelsvärdesklass/Avelsvärdesklasser som hästen uppnått.
Dvs har du en individ som tex erhållit avelsvärdesklass AB och sedan höjts till A kan du ansöka om båda.

Priser Styck:
Bevis/Höjningsbevis ink frakt                              40kr
Bevis/Höjningsbevis & Rosett plus frakt            150kr

 

Ansökan skickas till:
STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja 104
314 52 Unnaryd

Vid frågor skicka ett mejl till: registrator@svenskatinker.se

 

Ansökan Bevis/Höjningsbevis/Rosett  för stambokförda Tinkerhästar

För att ansöka om Bevis/Höjningsbevis och Rosett till tinkerhäst skall följande handlingar sändas in:

 

 

Individklass – ROSETTER

C – G1/G2 – B2 – B1 – B – AB – Elit – Super Elit

 

Avelsvärdesklass – ROSETTER

B – AB – A – Elit – Super Elit