Ansökan Stambokföring

Ni har väll inte missat att stambokföra era:

– avelsgodkända hingstar

– premierade/avelsvärderade Ston bedömda minst 2:a klass

– premierade/exteriörbedömda Valacker bedömda minst 2:a klass

Gäller alla ovan bedömda enligt holländska protokoll .

Undrar ni om er tinkerhäst har ett godkänt protokoll för att kunna stambokföras eller har ni andra frågor tveka inte att skicka ett mejl till: registrator@svenskatinker.se

 

Ladda hem ansökan om införande i Riksstambok/Bilaga Riksstambok:
Stambokföring Hingst
Stambokföring Sto
Stambokföring Valack

 

Ansökan skickas till:
STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja 104
314 52 Unnaryd
registrator@svenskatinker.se

 

När komplett ansökan inkommit till STS Registrator skickas en faktura på stambokföringsavgiften. Efter fullgjord betalning stambokförs tinkerhästen och ett stamboksbevis skickas.

Inskickade ofullständiga ansökningar som ej kompletteras efter begäran om detta kommer att arkiveras hos Svenska Tinkerhästsällskapet.