Valack Stambok

Här i vår valackstambok hittar du stambokförda valacker, det vill säga Tinkervalacker 3år och äldre som har genomgått en fullständig individprövning med godkänt resultat och som ansökt om införande i stamboken.

Mer detaljerad information hittar du i Reglementet, och här nedanför hittar du förklaringar till de vanligaste termerna. Klicka på hästens namn så får du upp en pdf med bild och mera information.

Individklass: En Individklass baseras på hästens egna meriter och kan ändras med åren.
Det finns 5 klasser för valacker C, B, AB, Elit och Super Elit

 

Bilaga Riksstambok Valack – BRV

NamnIndividklass
ConallC
Napoleon van de TukkerC

 

Riksstambok Valack – RV

NamnIndividklass
HerbertC
Lucifer LightC