Att köpa tinker

Allmänt

Vid köp av häst är det viktigt att veta om säljaren är näringsidkare (d v s om personen har ett företag som säljer hästar) eller inte. Generellt räknas en person som näringsidkare om densamme säljer 5 eller fler hästar om året. Det är nämligen olika lagar som gäller om man köper privat eller av en näringsidkare. Information om köplagen kan fås hos kommunens konsumentrådgivning eller via Konsumentverkets hemsida.

Fakta

Vid köp av häst gäller att Du är noga med att ta reda på så mycket fakta som möjligt om hästen. Hör efter med försäljaren om hur mycket hästen är riden och ev. körd samt om det finns någon historik angående hästens bakgrund osv.

Försäljaren ska kunna visa fram hästen i den utbildningsnivå som han/hon har angivit, chansen är annars mycket liten att du som köpare är garanterad en viss utbildningsnivå. Är hästen enligt uppgift inkörd så ska den alltså naturligtvis visas körd av säljare.
Gör dig väl bekant med hästen före ev. köp.

Veterinärbesiktning

För att undvika att hästen är behäftad med något fel, och som en säkerhet för säljaren, bör en noggrann systematisk veterinärbesiktning äga rum före eventuellt köp. Tänk på att vissa försäkringsbolag kräver att hästen är besiktigad på klinik för att en försäkring ska kunna tecknas.

Var med vid besiktningen av din blivande häst. Du har då möjlighet att rådfråga veterinären om ev. oklarheter som uppstår samt att du faktiskt bevisligen sedan har sett hur den gick till. En normal besiktning ska innehålla: kontroll av hud, andning, slemhinnor, ögon, tänder, kondition, hovar, lynne, böjprov på samtliga 4 ben (görs normalt inte på unga individer), extremiteter, att muskulaturen är normal, d v s lika utvecklade (avvikelser från detta kan tyda på skador). Helst ska också ett arbetsprov i skritt och trav utföras. Om anmärkningar i några av dessa punkter uppkommer under besiktning så bör en veterinärutredning äga rum. Om hästen är ett nyimporterat sto är det också bra att dräktighetskontrollera henne.

Longering i skritt trav och galopp, i både höger och vänster varv, bör också utföras för att se att hästen har ett normalt rörelsemönster samt i vilken kondition den befinner sig.

När tänderna kontrolleras bör åldersbestämning också göras eftersom många hästar som importeras inte har några registreringshandlingar.

Hästar med hovskägg har många gånger problem med mugg, rasp och inte minst skabb, särskilt om de är importerade. Kontrollera hovskägget noggrant och hör med säljaren om denna noterat om hästen kliar sig eller verkar irriterad i huden på benen. Om så är fallet är en skabbutredning att rekommendera.

Hästpass och registrering

Idag ska alla hästar i Sverige ha pass. Detta inkluderar varje häst som importeras från EU-land. Tyvärr är det långt ifrån alla utländska hästpass som innehåller det som enligt EU:s reglemente är standardkrav. Kontakta registratorn för information angående detta. Det är säljarens skyldighet att införskaffa hästpasset.

Om du köper en häst som inte är registrerad i STS eller dess holländska moderstambok NSvT behöver du rastypa den innan du kan registrera den. En vuxen häst som saknar pass kan inte registreras i STS. Detsamma gäller för svenskfödd häst som har pass men saknar verifierad stam alternativt importerad häst som saknar importhandlingar.

Mer information om vilka som behöver rastypas hittar du om du klickar här. Innan hästen är rastypad och registrerad kan du inte vara säker på att det är en tinker du köpt.

Kontrakt

Upprätta alltid ett kontrakt vid köp av häst, det är det enda underlaget du har vid en ev. tvist eller problem som kan uppstå, samt också ett bevis på att just du är ägare till nämnda häst. Färdiga formulär för detta ändamål finns att köpa i välsorterade hästbutiker.

Tänk på vid köp/försäljning
När en häst byter ägare ska hästen registreras på den nya ägaren
Pappret ska vara undertecknat av köpare och säljare.
Om du har köpt eller sålt en tinker och ska göra ett ägarbyte; använd den ägarbytesblankett som följer med passet.
Vid bortappat ägarbevis se under Registrering och pass