Rasstandard

Svenska Tinkerhästsällskapet har tre olika rasstandarder, Grai, Cob och Vanner.

COB

Cob är robust, solid och kompakt byggd med en lugn och självsäker utstrålning.
Färg: Alla kända färger tillåtna.
Huvud: Litet och rakt. Bred panna. Huvudet skall vara i proportion med resten av hästen. Konvext huvud (romersk nosrygg) kan förekomma.
Ögon: Vakna och intelligent ögon. Pigmentlös iris är tillåten.
Öron: Välplacerade. Upprätta, ej för tätt ansatta. Små till normalstora.
Ganascher: Tydligt markerade och i proportion med resten av hästen, ej för vida.
Hals: Normal till kort längd. Muskulös och väl ansatt. Kan vara lågt ansatt i bröstkorgen. Underhals ej önskvärt. Vuxen hingst kan ha en hög mankam.
Manke: Normal till markerad som gradvis ska övergå i rygglinjen. Platt manke kan förekomma. Alla mankhöjder tillåtna.
Bogblad: Bra längd. Normal vinkel, något brant förekommer.
Framben: Bör vara fasta och torra. Normala till kraftiga, väl placerade och i harmoni med det totala utseendet för typen. Sett
framifrån vinkelräta med en hovbredds mellanrum. Sett från sidan vinkelräta till och med kotan. Framkotans vinkel
mot underlaget skall vara 45grader. Skenbenet skall inte vara för långt. Kotorna skall vara lagom långa och med bra
svikt. Lederna skall vara väl utvecklade och synnerligen torra och välformade.
Rygg och länd: Ryggens läng skall vara passande till typen. Stark, väl ansluten och i harmoni med typen. En tendens till kort rygg är
acceptabelt.
Bröst: Skall inte vara för bred men inte heller för smal.
Revben: Väl välvda. Ryggraden skall inte vara synlig.
Kors: Tillräcklig längd och svagt sluttande. Tillräckligt bred och muskulös.
Bakben: Bör vara fasta och torra. Normala till kraftiga, väl placerade och i harmoni till det totala utseendet av denna typ.
Bakifrån raka. Sett från sidan välformade och starka. Låren skall vara lagom långa och muskulösa. Lederna skall vara
väl utvecklade, torra och starka. Hasen bör vara stor, platt och torr. Hasvinkeln skall vara ungefär 150grader.
Bakkotans vinkel mot underlaget skall vara ca 55grader.
Hovar: Hovarna skall ha samma form och vara hårda.
Hovskägg: Normalt till överdådig, passande till typen.
Man: Normalt till överdådig, passande till typen.
Rörelse: Kraftfull och funktionell där varje led används korrekt.

 

VANNER

Vanner är robust, solid och kompakt byggd med en lugn och självsäker utstrålning.
Färg: Alla kända färger tillåtna.
Huvud: Rakt med en bred panna och inte allt för stort. Huvudet skall vara i proportion med resten av hästen. Konvext huvud (romersk nosrygg) kan förekomma.
Ögon: Vakna och intelligent ögon. Pigmentlös iris är tillåten.
Öron: Välplacerade. Upprätta, ej för tätt ansatta. Små till normalstora.
Ganascher: Tydligt markerade och i proportion med resten av hästen, ej för vida.
Hals: Vanligtvis kort och kraftig. Halsen bör vara muskulös och vara väl ansatt i bröstkorgen. Underhals ej önskvärt. Vuxen hingst kan ha en hög mankam.
Manke: Normal till markerad som gradvis ska övergå i rygglinjen. Platt manke förekommer. Alla mankhöjder tillåtna.
Bogblad: Bra längd. Normal vinkel, något brant förekommer.
Framben: Bör vara fasta och torra. Kraftiga, väl placerade och i harmoni till det totala utseendet av denna typ. Sett framifrån
vinkelräta med en hovbredds mellanrum. Sett från sidan vinkelräta till och med kotan. Framkotans vinkel mot
underlaget skall vara 45grader. Skenbenet skall inte vara för långt. Kotorna skall vara lagom långa och med bra svikt.
Lederna skall vara väl utvecklade och synnerligen torra och välformade.
Rygg och länd: Normal längd, stark, väl ansluten och i harmoni med typen. En tendens till kort rygg är acceptabelt.
Bröst: Muskulös och bred.
Revben: Väl välvda. Ryggraden skall inte vara synlig.
Kors: Tillräcklig längd och svagt sluttande. Tillräckligt bred och väl musklad.
Bakben: Bör vara fasta och torra. Kraftiga, väl placerade och i harmoni till det totala utseendet av denna typ. Bakifrån raka.
Sett från sidan välformade och starka. Låren skall vara lagom långa och muskulösa. Lederna skall vara väl utvecklade,
torra och starka. Hasen bör vara stor, platt och torr. Hasvinkeln skall vara ungefär 150grader. Bakkotans vinkel mot
underlaget skall vara ca 55grader.
Hovar: Hovarna skall ha samma form samt vara stora och hårda.
Hovskägg: Normalt till överdådig, passande till typen.
Man: Normalt till överdådig, passande till typen.
Rörelse: Kraftfull och funktionell där varje led används korrekt. Kraftfullt påskjut från bakbenen

 

GRAI

Grai är elegant byggd med en lugn och självsäker utstrålning.

Färg: Alla kända färger tillåtna.
Huvud: Litet och ädelt, konvext huvud (romersk nosrygg) kan förekomma.
Ögon: Vakna och intelligent ögon. Pigmentlös iris är tillåten.
Öron: Välplacerade. Upprätta, ej för tätt ansatta. Små till normalstora.
Ganascher: Normalt markerade och i proportion med huvudet, ej för vida.
Hals: Normal till god längd. Bör vara högrest med elegant huvudansättning. Skall vara muskulös och väl ansatt till bröstkorgen. Underhals ej önskvärt.
Manke: Normal till markerad som gradvis ska övergå i rygglinjen. Alla mankhöjder tillåtna
Bogblad: Bra längd. Något mer sluttande än Vanner och Cob
Framben:Bör vara fasta och torra. Något ädlare än övriga typer, väl placerade och i harmoni till det totala utseendet av denna
typ. Sett framifrån vinkelräta med en hovbredds mellanrum. Sett från sidan vinkelräta till och med kotan.
Framkotans vinkel mot underlaget skall vara 45grader. Skenbenet skall inte vara för långt. Kotorna skall vara lagom
långa och med bra svikt. Lederna skall vara väl utvecklade och synnerligen torra och välformade.
Rygg och länd: Ryggens läng skall vara passande till typen. Stark, väl ansluten och i harmoni med typen. En tendens till en
jämförelsevis lång rygg är acceptabelt.
Bröst: Skall inte vara för bred men inte heller för smal.
Revben: Väl välvda. Ryggraden skall inte vara synlig.
Kors: Tillräcklig längd och svagt sluttande. Tillräckligt bred och muskulös, men inte för rund.
Bakben: Bör vara fasta och torra. Något ädlare än övriga typer, väl placerade och i harmoni till det totala utseendet av denna
typ. Bakifrån raka. Sett från sidan välformade och starka. Låren skall vara lagom långa och muskulösa. Lederna skall
vara väl utvecklade, torra och starka. Hasen bör vara stor, platt och torr. Hasvinkeln skall vara ungefär 150grader.
Bakkotans vinkel mot underlaget skall vara ca 55grader.
Hovar: Hovarna skall ha samma form, vara hårda och inte för stora.
Hovskägg: Något mindre till normalt.
Man: Något mindre till normalt.
Rörelse: Kraftfull, luftig och vägvinnande, med god elasticitet där varje led används korrekt.