Rasstandard

Romani cob

Utseende som helhet:
Robust, stadig, i allmänhet kompakt byggd häst med lugn och självsäker utstrålning.

Mankhöjd:
135 cm till 156 cm.

Färg:
Skäck, alla andra färger är dock tillåtna.

Huvud:
Rakt med bred panna, proportionellt med resten av kroppen. Romersk nosrygg är tillåten. Ögonen vakna. Pigmentlös iris tillåten. Små till normalstora öron, upprätta, ej för tätt ansatta. Ganaschen är tydligt markerad, inte för vida och matchar hästens kropp Hals: Stadigt byggd hals, normal till kort. Får vara placerad lågt på bröstkorgen. Underhals är inte önskvärt.

Manke:
Välmarkerad. Rund manke förekommer.

Bogblad:
Bra längd, normalt vinklad något brant förekommer.

Ben:
Hårda och torra. Normalt till lite kraftigt byggda, dock passande till hästens kropp. Framifrån sett lodräta. Utrymmet mellan hovarna är en hov brett. Från sidan sett lodräta till och med kotan. Framkotans vinkel mot underlaget ska vara 45 grader. Kotan inte för lång och med bra svikt. Hasarnas vinkel ska vara ungefär 150 grader. Bakkotans vinkel mot underlaget är ungefär 55 grader. Välmarkerade ledgångar.

Rygg och länd:
Ryggens längd ska passa till hästens typ. Stark. Något kort rygg är tillåten. Spänd rygg (karprygg) ej tillåten.

Bringa:
Normal bredd.

Kors:
Tillräcklig långt, något sluttande, brett och muskulöst.

Hovar:
Ska vara likformade, stora och hårda.

Behåring och man:
Normal till kraftig, passande till typen.

Rörelse:
Kraftfull, bra fungerande rörelse där varje led används på ett naturligt sätt.


Romani grai

Utseende som helhet:
I motsats till Romani Cob en något lättare byggd häst. Utstrålningen är lugn och självsäker.

Mankhöjd:
135 cm till 156 cm. Avvikande mått upp till 170 cm förekommer.

Färg:
Skäck, alla andra färger är dock tillåtna.

Huvud:
Uttrycksfullt, romersk nosrygg förekommer sporadiskt. Ögonen vakna. Pigmentlös iris tillåten. Små till normalstora öron, upprätta, ej för tätt ansatta. Ganaschen är tydligt markerad, inte för vida och matchar hästens kropp.

Hals:
Normal till bra längd. Halsens ansättning tenderar till en mer vertikal ställning. Halsen får ej ha för lite muskler och skall vara välansatt. Underhals är inte önskvärt.

Manke:
Välmarkerad som gradvis ska övergå i ryggen.

Bogblad:
Bra längd. Välvinklad ej brant.

Ben:
Hårda och torra. Benad till storleken. Framifrån sett lodräta. Utrymmet mellan hovarna är en hov brett. Från sidan sett lodräta till och med kotan. Framkotans vinkel mot underlaget ska vara 45 grader. Skenan inte för lång och med bra svikt. Hasarnas vinkel ska vara ungefär 150 grader. Bakkotans vinkel mot underlaget är ungefär 55 grader.

Rygg och länd:
Ryggens längd ska passa till hästens typ. Stark. Något kort rygg är tillåten. Spänd rygg (karprygg) ej tillåten.

Bringa:
Normal bredd.

Kors: Tillräcklig långt, något sluttande. Tillräckligt brett och muskulöst.
Hovar: Ska vara lika formade, och hårda men inte för stora.

Behåring och man:
Mindre till normal.

Rörelse:
Kraftfull, vägvinnande rörelse där varje led används på ett naturligt sätt.


Romani vanner

Utseende som helhet:
Robust, stadig och i allmänhet, kompakt byggd häst med lugn och självsäker utstrålning.

Mankhöjd:
156 till 170 cm.

Färg:
Skäck, alla andra färger är dock tillåtna.

Huvud:
Rakt med bred panna, proportionellt med resten av kroppen. Romersk nosrygg är tillåten. Ögonen vakna.. Pigmentlös iris tillåten. Små till normalstora öron, upprätta, ej för tätt ansatta. Ganaschen är tydligt markerad, inte för vida och matchar hästens kropp .

Hals:
Får vara något kort. Halsen får ej vara muskelfattig och skall vara välansatt. Underhals är inte önskvärt. Vuxna hingstar har ofta hög mankam.

Manke:
Välmarkerad som gradvis ska övergå i ryggen. Rund manke förekommer.

Bogblad:
Bra längd, normalt vinklad något brant förekommer.

Ben:
Hårda och torra, kraftigt byggda, dock passande till hästens kropp. Framifrån sett lodräta. Utrymmet mellan hovarna är en hov brett. Från sidan sett lodräta till och med kotan. Framkotans vinkel mot underlaget ska vara 45 grader. Skenan inte för lång och med bra svikt. Hasarnas vinkel ska vara ungefär 150 grader. Bakkotans vinkel mot underlaget är ungefär 55 grader. Välmarkerade ledgångar

Rygg och länd:
Ryggens längd ska passa till hästens typ. Stark. Något kort rygg är tillåten. Spänd rygg (karprygg) ej tillåten.

Bringa:
Muskulös och bred.

Kors: Tillräcklig långt, något sluttande, brett och med stora muskler.

Hovar:
Ska vara lika formade, stora och hårda.

Behåring och man:
Normal till kraftig, passande till typen.

Rörelse:
Kraftfull, bra fungerande rörelse där varje led används på ett bra naturligt sätt.
Markbundna rörelser förekommer.