Dödande av originalhandling Dennix

Hästen Dennix X26-16-0023 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2022-04-13.

Publicerad i Registrator