Att visa häst

 

Svenska Tinkerhästsällskapet
Att visa häst enligt moderstambokens principer

 

 

Visning
Bedömningen går oftast till som följer (kan ändras av domare):
Man rör sig runt på triangeln i höger varv med handlern på utsidan (vänster sida) av hästen. Hästen ställs upp på vinkelspetsen framför domarna och visas därefter i skritt på domarnas begäran, därefter i trav varpå den åter ställs upp framför domarna.

 1. Hästen leds in på banan och placeras med manfri sida mot domarna (om hästen har dubbelman ställs den med vänster sida mot domarna) på ett avstånd av minst 2 meter om plats finns för detta.
 2. Hästen skall så öppen mot domarna och stödja naturligt på alla 4 benen. Hästen skall hålla huvud och hals på ett naturligt sätt.
 3. När hästen är uppställd stiger handlern ut åt sidan och står snett till vänster framför hästen med ca 1 arms avstånd och vänd mot hästen.
 4. Tyglarna hålls i vänster hand med ca 30 cm till tränset.
 5. Om hästen är orolig kan handlern stå framför hästen med en tygel i var hand.
 6. I skritt hålls tyglarna i höger hand. Hästens skritt skall vara lugn och naturlig med bra takt samt så vägvinnande som möjligt. Hästen bör bära sig naturligt. Märk att hästen skall ha god framåtbjudning.
 7. Alla vändningar görs höger om och så korta som möjligt. Under vändningen hålles vänster hand i höjd med hästens vänstra öga. Hästen skall framföras på en rak linje
 8. I trav skall hästen så snart som möjligt efter vändningen uppnå ren tvåtaktig och naturlig vägvinnande trav. Liksom under punkt 6 skall hästen bära sig naturligt och framföras på en rak linje. Märk att hästen skall ha god framåtbjudning.

 

Bedömning Tinkerhästar 3år och äldre
Grai Cob & Vanner
Rasbeskrivning för varje typ finns i STS plan och riktlinjer.
Typindelningen är poänggivande och utgör 1/3 av den samlade bedömningen. 1/3 av den samlade bedömningen utgörs av exteriör och en 1/3 av gångarterna skritt och trav. De 3 delpoängen ger ett samlat resultat som placerar hästen i en av följande klasser:

Hingst:
1:a klass och Star: min. 210 poäng + min. 70 på rastyp = erhåller avelsgodkännande
1:a klass: min. 210 poäng = ej avelsgodkänd
2:a klass: 180-209 poäng = ej avelsgodkänd
3:dje klass: 179 poäng eller mindre = ej avelsgodkänd
Kass: Uppfyller EJ rasstandarden

Sto:
1:a klass och STAR: min. 210 poäng + min. 70 på rastyp = väl rekommenderad för avel
1:a klass: min. 210 poäng = rekommenderas för avel
2:a klass: 180-209 poäng = kan brukas i avel
3:dje klass: 179 poäng eller mindre = bör ej brukas i avel
Kass: Uppfyller EJ rasstandarden 

Valack
1:a klass och STAR: min. 210 poäng + min. 70 på rastyp
1:a klass: min. 210 poäng
2:a klass: 180-209 poäng
3:dje klass:: 179 poäng eller mindre
Kass; Uppfyller EJ rasstandarden

 

Bedömning föl, åringar, två-åringar och Tinkerpartbreed
1/2 av den samlade bedömningen utgörs av exteriör och en 1/2 av gångarterna skritt och trav.
De 2 delpoängen ger ett samlat resultat som placerar hästen i en av följande klasser:

Föl, åringar, två-åringar och Tinkerpartbreed
1:a klass: min. 140 poäng
2:a klass: 120-139 poäng
3:e klass: 119 poäng eller mindre

 

Exteriör bedöms enligt följande punkter
Exteriördomarna ger poäng på följande

 • Typ (endast individer 3år och äldre)
 • Generell framtoning
 • Huvud
 • Nacke
 • Hals
 • Manke
 • Bog
 • Överlinje/rygg
 • Länd
 • Kors
 • Benstomme
 • Benställning fram
 • Benställning bak
 • Kotor
 • Hovar
 • Skritt
 • Trav
 • Samarbetsvilja

Domarna skall se hästen uppställd, samt i skritt och trav vid hand. Visning sker på triangelbana.