Författare: Linnea Nordin

Dödande av Originalhandling – Grace

Hästen Grace 26-05-0426  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-06-11

Publicerad i Registrator

Dödande av Originalhandling – Shiregårdens Liam

Hästen Shiregårdens Liam 26-14-1350  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-06-03

Publicerad i Registrator

Avelsvärdering/Exteriörbedömning Björklinge

Avelsvärdering/Exteriörbedömning 24 April 2021 Klicka på länken nedan för mer information och för att komma till anmälan Avelsvärdering & Exteriörbedömning Björklinge 2021 – Svenska Tinkerhästsällskapet

Publicerad i Uncategorized

Dödande av Originalhandling

Hästen Herkules Rocky 26-09-1016  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-02-16   Hästen Mörka Skogs Cloe 26-12-1238  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför

Publicerad i Registrator

Dldande av originalhandling

Hästen Mörka Skogs Cloetta 26-13-1283  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-01-02

Publicerad i Uncategorized