Tinkertankar

Svenska Tinkerhästsällskapets har en medlemstidning ”TinkerTankar”som utkommer med tre nummer per år till alla medlemmar.

Vill du bidra till Tinkertankar

Evenemangstips
Artiklar
Berättelser
Serier
Fotografier
Bilder
Annonser
mm.

Allt är mer än välkommet och skickas till Tinkertankars redaktion: tinkertankar@svenskatinker.se

Övrig info:
Filer skickas helst som word-dokument.
På Fotografier/Bilder, teckningar mm se till att insända bilder ej skyddas av upphovsrätten och glöm inte ange vem som är fotograf!
OBS! Digitala bilder skickas på mejl eller CD/USB som separata filer och ej inuti worddokument.

Endast betalande medlemar kan läsa TinkerTankar, vill du också bli medlem? klicka här

Policy
Tinkertankar är en tidning av och för medlemmarna i Svenska Tinkerhästsällskapet. Tidningen ska innehålla information som är intressant för våra medlemar t.ex. sånt som rör föreningen, föreningens fortsatta arbete och reportage om tinkerhästar såsom aktiviteter, skötsel eller generella råd och tips som har med tinkerhästar att göra.

Tidningens syfte är att förmedla information från föreningens styrelse till dess medlemmar, uppmuntra och förenkla till att deltaga i föreningens och andra medlemmars aktiviteter, dela erfarenheter och berättelser medlemmarna emellan samt dela inressant fakta och information mm.

Redaktionen för Tinkertankar äger rätt att refusera bidrag som inte anses följa policyn. Redaktionen äger också rätt att förkorta, redigera och språkligt korrigera insänt material i den utsträckning det anses nödvändigt. Efter begäran från skribenten får denne kontrolläsa och godkänna sitt bidrag i färdigredigerad form.