Registrering och pass

Har du köpt eller har en tinker eller Tinker PB (tinkerkorsning) och behöver göra något av följande:

  • Tilläggsregistrera
  • Skaffa Pass
  • Göra ett ägarbyte
  • Registrera Stuterinamn (Prefix/Suffix)
  • Skaffa ett Duplikat- pass, registreringsbevis eller ägarbevis
  • Hästen har avlidit

 

Välj det alternativ nedan som passar bäst in på det du söker för att komma till rätt ställe:

 

Alla handlingar behandlas löpande i den ordning de inkommit. När ansökan är komplett skickas en faktura ut som skall vara inkomna på STS konto innan tjänsten utförs.
Efter det skickas ev dokument ut till dig som ansökt.
Om ditt ärende inte är komplett och ej kompletterat trots begäran om detta inom 3månader arkiveras hadlingarna hos STS.

Normal handläggningstid är ca 1månad från det datum betalningen inkommit. Är ditt ärende inte behandlat inom 3månader från att betalningen mottagits är du välkommen att kontakta oss på registrator@svenskatinker.se för att se vad som hänt. Tills dess ber vi dig ha tålamod då vi i perioder har väldigt mycket att göra.

 

Tänk på att om din tinkerhäst har två tinkerregistrerade föräldrar behöver den inte rastypas (de måste dock vara registrerade i STS eller stambokförda i vår moder-/systerföreningar). Om din häst inte har två tinkerregistrerade föräldrar behöver den först rastypas för att kunna registreras som renrasig tinkerhäst (gäller om din häst t ex har okänd härstamning, är registrerad i en förening som inte hör till vår moderförening eller är efter föräldrar registrerade annan ras etc). Läs mer om rastypning här

För att kunna registrera som Tinker PB (Tinkerkorsning) krävs att hästen är minst 50% registrerad Tinkerhäst (som Tinkerhäst räknas endast tinkerhästar registrerade i STS eller stambokförda i vår moder-/systerföreningar).