Avliden häst

Avlivad/Avliden

När en häst avlivats/avlidit ska hästens pass skickas in till oss för makulering.

Tillsammans med passet ska även ägarbeviset eller ett meddelande skickas med som talar om att hästen inte längre är i livet.

Vi uppskattar om du även skriver med varför din häst avlivats/avlidit, detta för att vi som avelsorganisation skall kunna hålla reda på sjukdomar inom rasen och kunna vidta åter gärder om detta skulle behövas.

Önskar du passet tillbaka efter makulering ska detta tydligt framgå och glöm inte ange returadress eller bifoga ett frankerat och adresserat kuvert.
OBS! Finns inget frankerat kuvert med fakturerar vi kostnaden för tillbakaskickning.

Passet skickas för Makulering till:
STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja 104
314 52 Unnaryd

Vid frågor skicka ett mejl till: registrator@svenskatinker.se 

 

Slaktad

Har du låtit avliva din häst på ett slakteri skickar de oss ett intyg om detta. Slakteriet makulerar och destruerar passen i samband med avlivningen. Detta betyder att du som hästägar inte behöver meddela oss att hästen inte längre är i livet.