Prislista

.
Medlemsavgift
Medlemsavgift
Familjemedlemsavgift
.
Faktura
Faktura avgift
.
Postens avgifter
Postens avgifter tillkommer om inget annat anges.
.
Stuterinamn – Prefix/Suffix
Registrering av Stuterinamn
Uppdatering av stuterinamn
.
Ägarbyte
Ägarbyte*
*Priset är inklusive postens avgifter
.
Registrering
Registrering
.
Pass ink. Registrering*
Avkomma med föräldrastatus enligt nedan:
STS rekommenderad hingst & STS stambokfört Sto
STS rekommenderad hingst & STS registrerat Sto
STS registrerad hingst & STS stambokfört Sto
Övriga
*Finns ingen giltig STS Betäckningsrapport gäller högsta Pass ink. Registrerings kostnaden.
*Finns en STS Betäckningsrapport men STS hingst- samt/eller stoavgifter är för sent betalda gäller högsta Pass ink. Registrerings kostnaden.
*Finns en STS Betäckningsrapport men STS hingst- samt/eller stoavgifter ej är betalade till STS el. avsaknad av STS betäckningsrapport tillkommer Staffavgift.
*Finns ingen giltig EU-godkänd betäckningsrapport krävs härstamningskontroll via DNA mot far och mor.
.
Duplikat
Nytt pass
Nytt ägarbevis
Nytt ägarbevis ink. ägarbyte
Nytt pass & Ägarbevis
Nytt registreringsbevis
.
Övriga avgifter

Bilder via mejl
Användning av STS registrerat stuterinamn per häst
Användning av STS ej registrerat stuterinamn
Uppdatering av pass och/eller registrering
Komplettering*
*kostnaden tillkommer för varje gång en komplettering behöver begäras in
.
Rastypning
Rastypning
.
Stambokföring
Hingst
Sto
Valack
.
Hingstblock
10 pack
1 styck
.
Hingstavgifter
Hingstlicens STS rekommenderad hingst
Hingstavgift övriga hingstar
.
Stoavgifter
STS rekommenderad hingst
Övriga hingstar
.
Röntgenavläsning
Röntgenavläsning hingst
.
Straffavgifter
Försent inskickad språngrulla, straffavgift per sto
För sent löst hingstlicens/avgift
Avsaknad av STS betäckningsrapport
.
Diplom & Rosetter
Diplom eller Höjningsbevis Avelsvärdesklass/Individklass ink frakt
Diplom eller Höjningsbevis Avelsvärdesklass/Individklass och Rosett plus frakt
.
Ansökningsblanketter hemskickade
Om man önskar få blanketter utskrivna och hemskickade. Skickas med vanligt brev och priser är ink postens avgifter.
Registreringsblanketter
Passblanketter
Ansökan om Stuterinamn – Prefix/Suffix
Dödande av orginalhandling
Alternativt ägarbevis
Ansökan om Diplom
.
300 kr
400 kr
.
.
.
25 kr
.
.
.
.
750 kr
350 kr
.
.
250 kr
.
.
.
900 kr
.
.
.
600 kr
900 kr
1050 kr
1350 kr
.
.
.
.
.
.
.
.
1500 kr
290 kr
370 kr
1770 kr
600 kr
.
.
50 kr
50 kr
150 kr
450 kr
100 kr
.
.
.
250kr
.
.
500 kr
500 kr
300 kr
.
.
1000 kr
200 kr
.
.
300 kr
500 kr
.
.
250 kr
450 kr
.
.
600 kr
.
.
500 kr
500 kr
600 kr
.
.
40kr
150 kr
.
.
.
50 kr
50 kr
50 kr
50 kr
50 kr
50 kr
.
.