Kategori: Registrator

Dödande av Originalhandling – Grace

Hästen Grace 26-05-0426  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-06-11

Publicerad i Registrator

Dödande av Originalhandling – Shiregårdens Liam

Hästen Shiregårdens Liam 26-14-1350  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-06-03

Publicerad i Registrator

Dödande av Originalhandling

Hästen Herkules Rocky 26-09-1016  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-02-16   Hästen Mörka Skogs Cloe 26-12-1238  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför

Publicerad i Registrator

Språngrullor 2020

Viktig information till alla med tinkerhingst eller tinkerpartbreed hingst som betäckt under 2020! Sista datum för redovisning av språngrullor är 30 september! ALLA betäckningar hingsten gjort skall fyllas i på språngrullan oavsett ras på stoet och oberoende om stoet blivit

Publicerad i Registrator

Dödande av originalhandling

Hästen Patsy 3 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar 2020-08-26

Publicerad i Registrator