Språngrullor 2020

Viktig information till alla med tinkerhingst eller tinkerpartbreed hingst som betäckt under 2020!
Sista datum för redovisning av språngrullor är 30 september!
ALLA betäckningar hingsten gjort skall fyllas i på språngrullan oavsett ras på stoet och oberoende om stoet blivit dräktigt eller ej.
(Betäckningar som sker efter 30 september skall rapporteras innan betäckningsårets slut)
Språngrulla finns att ladda ner här: SPRÅNGRULLA
Språngrullan skickas av hingsthållare/ägare tillsammans med den del av betäckningsrapporten/rapporterna som är avelsorganisationens kopia till STS Registrator.
Publicerad i Registrator