Dödande av originalhandling

Hästen Mörka Skogs Blacg Don Chuan 26-09-1006 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling.

Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2017-11-07.

Publicerad i Handlingar