Kategori: Handlingar

Dödande av originalhandling

Hästen Mörka Skogs Blacg Don Chuan 26-09-1006 har ett förkommet pass och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2019-03-11.

Publicerad i Handlingar, Registrator

Årsmöte 2019

Nu finns verksamhetsberättelse, motioner och propositioner på medlemsforumet. Är du medlem men har inte ett konto på medlemsforumet? Skriv ett mail till medlem@svenskatinker.se  

Publicerad i Årsmöte, Handlingar, Medlem, Styrelsen informerar

Dödande av originalhandling

Hästen Roshine 26-09-1050 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2019-01-10.

Publicerad i Handlingar, Registrator

Dödande av originalhandling

Hästen Katinka Light 26-94-0326 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2017-11-30.

Publicerad i Handlingar

Dödande av originalhandling

Hästen Aragon Light 26-88-1044 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2017-11-30.

Publicerad i Handlingar