Medlemsvgift 2024

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2024. Se vidare på https://www.svenskatinker.se/medlem/

Publicerad i Hemsida, Medlem, Styrelsen informerar