Dödande av originalhandling

Hästen Mustacho SE26-11-1256 har ett förekommit ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2016-11-22

Publicerad i Handlingar