Dödande av originalhandling

Hästen Båröds Daisy SE26-08-0921 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2016-11-25

Publicerad i Handlingar