Dödande av originalhandling

Hästen Ramses 26-05-0540 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2017-06-20.

Publicerad i Handlingar