Dödande av originalhandling Mr Tinker

Hästen MR Tinker 26-96-0346  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2022-01-19

Publicerad i Registrator