Dags att förnya ditt medlemskap

Bästa medlemmar! Ett nytt år är här och vi möter snart våren. Nytt år innebär också förnyande av medlemskap, medlemsavgiften för 2022 betalas i vanlig ordning till PlusGiro nr 135 75 34-5, 300 kr för enskilda medlemmar och 400 kr för familj. Skicka även mail till medlem@svenskatinker.se med namn och adress. Detta gäller samtliga medlemmar som betalade in föregående medlemsavgift före 1/10-2021. Tusen tack för att ni vill vara med oss även i år! -Svenska Tinkersällskapet

Publicerad i Medlem, Styrelsen informerar