Ansökan om suffix/prefix

Caroline Östlund ansöker om suffix/prefix af Östansjö.
Eventuella protester inlämnas till Sts styrelse senast en månad efter inläggets datum
20017-04-14.

Publicerad i Handlingar