Dödande av originalhandling

Hästen Poncho SE 26-03-0187 har ett förkommet pass och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2017-01-16

Publicerad i Handlingar