Tinkerresultat Kallblodsutställning Backamo

Heracles BIR och BIS 3     89898 = 42 p
Smeagår´ns Shakira GSIII 78 BIR 2    88888 = 40 p
Karysh van de Mol BIR 3     88887 = 39 p
Astor från Habacken  BIR 4     77888 = 38 p
Bjömar´s Cinderella     87788 = 38 p

Publicerad i Resultat