Dödande av originalhandling

Hästen Mr Kollberg af Tuskö 26-06-0640 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling.

Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2017-09-12

Publicerad i Handlingar