Årsmöte 16/3-2019

Viktiga datum och info att hålla reda på inför årsmötet:

För medlemmar:

  • Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast nu på lördag, dvs den 23/2.
  • För att få rösträtt på årsmötet skall medlemsavgiften vara inbetald senast den 2/3.
  • Vid röstning via ombud gäller det att varje närvarande medlem får ta med sig 1 fullmakt. Fullmakten skall vara påskriven och i original.

För styrelsen: samt valberedning:

  • 14 dagar innan årsmötet presenteras propositioner, motioner. dvs den 2/3 samt valberedningen förslag presenteras 3 veckor innan mötet, dvs 23/2.

 

Publicerad i Årsmöte, Medlem