Årsmöte 2020

ÅRSMÖTE 2020 SVENSKA TINKERHÄSTSÄLLSKAPET

Extra ordinära  situationer kräver extra ordinära  åtgärder.

Svenska Tinkerhästsällskapets styrelse har pga. den pågående corona pandemin som omöjliggör fysiska möten beslutat att Årsmöte 2020 kommer att hållas på STS medlemsforum.

Alla medlemmar inbjudes härmed att deltaga .

Röstberättigade  är de som betalat in medlemsavgiften för 2020 senast 6 mars 2020, samt hedersmedlemmar, dvs 14 dagar innan det datum mötet skulle hållits om inte corona kommit i vägen.  1 röst per medlemskap  2 röster per  familjemedlemskap.  Kommer att kontrolleras mot medlemsmatrikel.

Är  du medlem 2020 men ännu inte begärt tillträde till medlemsforumet, gör det snarast för att inte missa detta tillfälle att göra din röst hörd. Observera dock att för rätten till att rösta krävs att betalning är gjord enligt ovan. Tillträde får du genom att kontakta STS sekreterare och begära detta , maila till sekreterare@svenskatinker.se

25  April mellan 12.00 och 15.00 kommer alla fakta som normalt presenteras på årsmötet läggas upp i en speciell tråd för detta på hemsidans medlemsforum. Närmare instruktioner om hur allt skall gå till vad gäller röstning kommer att finnas där!

Det går normalt att nominera till valbara poster på plats för mötet. För att ge er medlemmar möjlighet att nominera kommer nomineringar  kunna göras dagen innan mötet, dvs 24 April mellan kl 17.00 och  19.00 och då via e-mail till styrelsen@svenskatinker.se

MVH
Styrelsen
Svenska Tinkerhästsällskapet

Publicerad i Årsmöte