Årsmöte 2021

Årets årsmöte är den 21/3 kl 19.00 ONLINE via Microsoft teams.

Hur gör jag för att vara med:

De som vill vara med måste anmäla sig i förväg till sekreterare@svenskatinker.se SENAST den 18/3.

Deltagare måste ladda ner Microsoft Teams. Denna finns som gratisversion att ladda ner på Microsoft sida, klicka här.

Vi kommer sedan till de som anmäler sig att skicka ut en länk till årsmötet. Du behöver ha ditt medlemsnummer då det kommer att användas vid ev röstning på mötet. Deltagare skall ha kameran påslagen under mötet samt ha medlemsnumret väl synligt i kameran. Mikrofonen skall vara i avläge under mötet för att undvika allt för mycket brus. Man får trycka på ”räcka upp handen” för att få ordet. När klartecken från ordförande ge, sätts mikrofonen på. Röstning sker via reaktioner. STS meddelar ihop med utskick av länk hur det går till.

Enligt stadgarna skall motioner senast vara inne till styrelsen senast 21 dagar innan årsmötet, men på grund av rådande läge har styrelsen beslutat att förlänga inskickandet av motioner en vecka och tidsfristen går alltså ut den 7/3. Skicka era motioner till styrelsen@svenskatinker.se

HÄR kan ni se valberedningens förslag.

Publicerad i Årsmöte, Hemsida, Medlem, Styrelsen informerar, Tinkertankar, Valberedningen informerar