Dödande av Originalhandling

Hästen Herkules Rocky 26-09-1016  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-02-16

 

Hästen Mörka Skogs Cloe 26-12-1238  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-02-16

 

Publicerad i Registrator