Dödande av originalhandling

Hästen Mörka Skogs Blacg Don Chuan 26-09-1006 har ett förkommet pass och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2019-03-11.

Publicerad i Handlingar, Registrator