Dödande av originalhandling

Hästen Krösas-Limerick 26-06-0683 har ett förkommet pass och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från det datumet inlägget publicerats.

Publicerad i Handlingar, Registrator